09.04.2019

Trwa rekrutacja do programu MegaMisja – czy może pomóc w pożytecznym i kreatywnym wykorzystaniu technologii i urządzeń mobilnych?

Jak pokazują najnowsze badania EU Kids Online 2018, aż 82,5 % dzieci w wieku 9-17 lat codziennie korzysta z Internetu za pomocą smartfona. Zjawisko to dotyczy również młodszych grup wiekowych. Tu rodzą się pytania zarówno o czas wykorzystania urządzeń z dostępem do internetu, bezpieczeństwo online oraz o to, do czego są one używane?

Tym ostatnim zagadnieniem chciałbym się chwilę zająć. Czy można ten czas spędzać twórczo, kreatywnie, a przede wszystkim z pożytkiem dla swojego rozwoju? Czy takiego wykorzystania technologii, urządzeń mobilnych można uczyć się w szkole?

Z Pewnością nie tylko można, ale i trzeba! Przykładem takiej inicjatywy edukacyjnej jest realizowany do tej pory w 800 szkołach program MegaMisja Fundacji Orange. Włącza on w rozwój kompetencji cyfrowych nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej oraz wychowawców pracujących w świetlicach szkolnych. Dzięki temu, najmłodsi uczniowie z klas 1-3 uczestniczą w cyklu zajęć opartym na fabularnej bajce – Cyfrowym Laboratorium. Przez zabawę uczą się, jak korzystać z nowych technologii w sposób bezpieczny, jak weryfikować źródła informacji oraz jak chronić swoją prywatność. Dowiadują się czym są prawa autorskie, jak tworzyć i prezentować własne dzieła w sieci. Program zmienił uczniów i nauczycieli nie tylko w zakresie kompetencji cyfrowych. Rozwija on również u dzieci zdolności społeczne, takie jak współpraca w grupie, komunikacja czy też osiąganie wspólnego porozumienia. Dzięki swobodnej atmosferze MegaMisji najbardziej zaangażowanymi uczestnikami zajęć są często dzieci, które na tradycyjnych lekcjach nie są prymusami.

W ramach programu prowadzonych jest wiele aktywności dodatkowych Jedną z nich są wyzwania dla szkół, dzięki którym mogą one zaprosić ambasadora inicjatywy Grzegorza Kasdepke – popularnego pisarza książek dla dzieci.
Przykładem takiego nagrodzonego działania, jest szkoła w Jastrzębi, która odpowiedziała na wyzwanie „Zaproś dziennikarza do swojej szkoły . Pretekstem do wizyty stała się stworzona na zajęciach – prowadzonych w ramach programu – kampania społeczna, dotycząca szacunku dla osób starszych. Ta szlachetna akcja, podczas której dzieci przygotowały plakaty, wyszła poza mury szkoły i trafiła do lokalnych instytucji, mediów, a nawet Prezydenta RP. Opiekunem tej niezwykłej grupy jest Anna Siczek, która tak mówi o akcji: „Musimy zacząć od najmłodszych uczniów, by pokazać im, jak ważne jest, by osoby starsze traktować z godnością i należytym im szacunkiem.” Wszystko to udało się dzięki połączeniu wrażliwości na ważny problem społeczny, pomysłu dzieci, wsparciu nauczycieli oraz wykorzystaniu nowych technologii. Gratuluję zwycięzcom oraz blisko 30 innym szkołom, które w lokalnych mediach odpowiedziały o tym jak MegaMisja wprowadza najmłodszych w świat nowych mediów. Dziękuję również wszystkim nauczycielom z 800 szkół, które do tej pory uczestniczyły w programie MegaMisja, bo to dzięki Wam przygotowujemy najmłodsze pokolenia do wyzwań przyszłości. Za nami już ponad 30 000 tysięcy zajęć!

Do 10. maja 2019 r. prowadzimy rekrutację do programu MegaMisja oraz programu #SuperKoderzy – uczącego programowania dzieci w klasach 4-8. Więcej informacji można znaleźć na stronach internetowych programów: www.megamisja.pl, www.superkoderzy.pl.

Krzysztof Kosiński – Koordynator programu MegaMisja, Fundacja Orange