10.06.2019

Wyniki rekrutacji 2019 – już od września 150 szkół wyruszy w MagaMisję!

Właśnie zakończyliśmy ocenę zgłoszeń nadesłanych do czwartej edycji programu edukacyjnego skierowanego dla szkół podstawowych - MegaMisji. Zwycięskie 150 placówek będzie realizować zajęcia, które nauczą najmłodszych kreatywnego korzystania z nowych technologii w sposób bezpieczny.

Program MegaMisja Fundacji Orange, który trafił dotychczas do 800 szkół. Podczas jego trwania nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej oraz wychowawcy pracujący w świetlicach szkolnych na swoich zajęciach pomagają uczniom rozwijać kompetencje cyfrowe. Najmłodsi uczniowie z klas 1-3  uczestniczą w cyklu zajęć, który ma formę fabularnej bajki. Przez zabawę uczą się:

  • jak korzystać z nowych technologii w sposób bezpieczny;
  • jak weryfikować źródła informacji;
  • jak chronić swoją prywatność;
  • jak przestrzegać praw autorskich;
  • jak tworzyć i prezentować własne dzieła w sieci.

Program rozwija również zdolności społeczne uczniów: wspiera współpracę w grupie, komunikację czy też wypracowywanie wspólnego zdania. Jak pokazują badania ewaluacyjne dzięki swobodnej atmosferze MegaMisji, najbardziej zaangażowanymi uczestnikami zajęć są często dzieci, które na tradycyjnych lekcjach nie są prymusami. – mówi Krzysztof Kosiński, koordynator programu z Fundacji Orange.

W czasie MegaMisji, realizując kolejne obszary tematyczne dzieci zdobywają nagrody dla swojej szkoły – tablety, kreatywne zestawy plastyczne, pakiety książek i gier planszowych oraz zestawy zabawek edukacyjnych i audiobooków.

Do programu przyjęliśmy 150 szkół. Na listę rezerwową wpisaliśmy 40 placówek. Wciąż mają one szansę na wzięcie udziału w programie. Zgodnie z regulaminem, gdy zrezygnuje któraś ze szkół znajdujących się na liście rankingowej, zaprosimy szkoły z listy rezerwowej.

Lista Rankingowa

Lista Rezerwowa

Zwycięskie szkoły wyłoniła komisja konkursowa pod przewodnictwem Krzysztofa
Kosińskiego z Fundacji Orange w składzie:
Katarzyna Górkiewicz z Fundacji Nowoczesna Polska, dr Dominika Zimecka z Fundacji Gerere, Agnieszka Beśka – Zasadowska, trenerka, coach, nauczyciel konsultant, dr Anna Mierzecka z Uniwersytetu Warszawskiego  – Centrum Analiz Medialnych.