07.05.2020

Uczniowie potrzebują przewodników w cyfrowym świecie – wywiad z koordynatorem programu MegaMisja

Z badań Urzędu Komunikacji Elektronicznej wynika, że prawie ośmioro na dziesięcioro dzieci w wieku 7-9 lat korzysta z internetu.

Karolina Kochlewska: Trwa rekrutacja do programu MegaMisja. Dzięki niemu uczniowie mogą poznać cyfrowy świat. Dlaczego ważne, aby poznawali go z MegaMisją?

Krzysztof Kosiński: Obsługa tabletów, laptopów czy smartfonów jest dla najmłodszych dziecinnie prosta. Tu nasuwają się pytania, zarówno o bezpieczeństwo dzieci online, jak i o to, czy potrafią korzystać z nich mądrze. Moim zdaniem przygotowanie dzieci, zwłaszcza w młodszym wieku, do świadomego korzystania z internetu oraz sprzętu, jest kluczowe. Tego właśnie uczymy w trakcie MegaMisji, bo cyfrowe kompetencje, to coś więcej niż techniczna obsługa urządzeń. To współpraca, rozwiązywanie problemów, szukanie kompromisów, wiedza na temat praw autorskich, komunikacja, również ta na odległość, porządkowanie informacji, odróżnienie tych prawdziwych od niewiarygodnych oraz wiele innych umiejętności. Nasz program i działania to nie jest jednorazowa lekcja, a kompleksowy zestaw scenariuszy i zajęć dających dzieciom solidną bazę.

 

Karolina Kochlewska: Obecny czas — kwarantanna, pokazał, że umiejętność korzystania z podstawowych cyfrowych narzędzi jest niezbędna zarówno dla uczniów, jak i nauczycieli. Jakie są Twoje obserwacje?

Krzysztof Kosiński: Zdecydowanie uczniowie i nauczyciele mają bardzo utrudnione zadanie, zostali rzuceni na głęboką wodę, dodatkowo problemem jest brak dostępu do komputera czy tabletu. Środowisko, w którym przyszło im pracować nie jest przecież ich codziennością, bo czym innym jest korzystanie z przydatnych aplikacji na lekcji, a czym innym stała praca online. Dzieciom w klasach 1-3 jest szczególnie trudno, gdyż nie mają dostępu do wielu portali tj. Messenger czy FB (do których dostęp dozwolony jest od 13 roku życia). Często nie są też wyczulone na kwestie, które mogą zagrażać ich bezpieczeństwu. Zgadzam się z tym, iż większość uczniów potrafi obsłużyć wiele urządzeń mobilnych, ale niekoniecznie oznacza to, że wiedzą, jak wykorzystać je do nauki. Poza tym jest też kwestia zmęczenia, potrzeba kontaktu z innymi dziećmi.

Karolina Kochlewska: A jak radzą sobie uczniowie i nauczyciele biorący udział w MegaMisji?

Praca zdalna jak mówiłem wcześniej, to duże wyzwanie, jestem jednak przekonany, że uczestnikom programu MegaMisja jest dużo łatwiej sobie z nim radzić, mam tu na myśli zarówno samych pedagogów jak i dzieci. Nauczyciele, z którymi pracuję, pomimo izolacji i trudnych warunków starają się, szukają wiedzy, działają, za to ich bardzo cenię. Dlatego cieszę się, że dołączą do nas kolejne 150 szkół 3000 uczniów. Uważam, że każde dziecko w naszym kraju już od najmłodszych lat powinno zdobywać kompetencje medialne i cyfrowe, ponieważ w przyszłości będą pracować zdalnie, tak wygląda już dziś rzeczywistość i wiele miejsc pracy. Jednak jeden program to za mało, tu potrzeba zmian systemowych i innego, szerszego spojrzenia na edukacje, bo świat online stał się częścią naszego życia i będzie już nim zawsze.

Karolina Kochlewska: Pewnie w trakcie nauki i pracy zdalnej dzieci spędzają znacznie więcej czasu online niż wcześniej. Z pewnością ten czas można spędzać twórczo, kreatywnie, a przede wszystkim z pożytkiem dla swojego rozwoju. Jednak czy uczniowie wiedzą jak to zrobić?

Krzysztof Kosiński: Czas spędzany w internecie nie tylko można, ale i trzeba mądrze wykorzystać. To zadanie dla rodziców, nauczycieli oraz organizacji pozarządowych, wszyscy powinniśmy zadbać o to, aby najmłodsi potrafili korzystać z możliwości jakie dają technologie, aby znały aplikacje, strony, z których można się czegoś nauczyć. Ważne jest również zadbanie o bezpieczeństwo dzieci w sieci. Nie należy jednak zapomnieć o równowadze, nie możemy być ciągle online, potrzeba nam też innych aktywności, kreatywnej zabawy na dywanie, rysowania, ruchu, ale też nudy.

Karolina Kochlewska: Jak to w praktyce wygląda? Rodzice i nauczyciele pełnią rolę “przewodników” dla dzieci w cyfrowym świecie?

Krzysztof Kosiński: To bardzo trudne pytanie, na pewno wszyscy powinniśmy robić to, co w naszej mocy. Już ponad 1000 nauczycieli wzięło udział w MegaMisji, nie ma, co ukrywać wielu z nich jest bardzo zaangażowanych, inni mniej. Jednak wszyscy, bardzo się starają. Podejmują niełatwe wyzwanie cyfrowej edukacji. Pomaga nam w tym zarówno platforma, scenariusze, jednak najważniejszy jest jak zawsze człowiek. Ciszę się, że mam przyjemność pracować ze zmotywowanymi pedagogami, którym się chce, i że edukacja jest dla nich ważna. Rodzice powinni być wdzięczni, że tacy ludzie uczą ich pociechy.