Informacje ogólne

Do programu MegaMisja mogą zgłaszać się szkoły podstawowe publiczne lub niepubliczne o uprawnieniach publicznych oraz szkoły, w których działają świetlice szkolne dla dzieci w wieku 6-10 lat. Szkoła powinna dysponować przynajmniej jednym komputerem z dostępem do internetu i rzutnika lub tablicy multimedialnej oraz wi-fi. Przydatne będą też głośniki.

Nabór zgłoszeń do edycji 2023/2024 trwa od 12. kwietnia do 15. maja 2023 r. do godz. 17:00 poprzez formularz, do którego trzeba dołączyć pracę zgłoszeniową, której temat brzmi: Zaproś MegaMisję do swojej szkoły, przedstaw swój zespół i uzasadnij dlaczego chcecie być w naszym programie. Może być ona wykonana dowolną techniką (kolaż zdjęć, prezentacja, inna) za pomocą smartfona/tabletu/aparatu cyfrowego/komputera.

Zgłoszenia może dokonać nauczyciel, wychowawca świetlicy, który chce być Liderem projektu na terenie szkoły za zgodą jej dyrekcji. W roku szkolnym 2023/2024 zapraszamy 140 szkół, listę zwycięzców ogłosimy do 20. czerwca 2023 r. Wybrane szkoły rozpoczną udział w bezpłatnym programie we wrześniu 2023 roku.

Regulamin programu MegaMisja i proces rekrutacji

Pobierz regulamin

Co trzeba zrobić, aby wziąć udział w programie?

  1. Zapoznaj się z informacjami o programie oraz regulaminem
  2. Uzyskaj zgodę dyrekcji na udział w programie
  3. Wypełnij formularz zgłoszeniowy
  4. Dodaj pracę zgłoszeniową do formularza
  5. Prześlij formularz zgłoszeniowy
  6. Gotowe! Potwierdzenie wysłania zgłoszenia dostaniesz na maila

Co to jest praca zgłoszeniowa?

Jest to praca, którą należy dołączyć do formularza zgłoszeniowego, bez niej zgłoszenie jest niekompletne. Tegoroczny temat pracy zgłoszeniowej, brzmi: Zaproś MegaMisję do swojej szkoły, przedstaw swój zespół i uzasadnij dlaczego chcecie być w naszym programie. Prace zgłoszeniowe mogą być wykonane dowolną techniką (kolaż zdjęć, prezentacja, inna). Od tego jak zostanie ona wykonana, zależy to czy szkoła dostanie się do programu.
Podczas oceniania pracy zgłoszeniowej komisja weźmie pod uwagę:

  • atrakcyjności przekazu (pomysł) – zadbaj o to, aby praca zgłoszeniowa była ciekawa i oryginalna.
  • wykorzystanie kompetencji cyfrowych i narzędzi – zaproszenie przygotuj w formie cyfrowej, praca zgłoszeniowa może być np. w postaci kolażu prac dzieci, historyjki czy też komiksu (forma zależy od Waszej wyobraźni). Upewnij się, że program, w którym ją przygotowujesz daje możliwość zapisania pliku jako: avi, fla, doc, docx, gif, pdf, mp4,mp3, movi, zip, wav, wave, rar, ppt, pps, png, pdf, jpg, jpeg, mov ,img, m4a, mpeg, pptx, wma, wmv.
  • zaangażowanie dzieci – uczniowie powinni uczestniczyć w przygotowywaniu pracy zgłoszeniowej. Zadbaj o to, aby udział uczniów był widoczny, tym samym oczywisty dla komisji konkursowej.

Jak dowiem się o wynikach rekrutacji?

Wyniki rekrutacji zostaną opublikowane na stronie www.megamisja.pl do 20 czerwca 2023. Również do każdego lidera (nauczyciela zgłaszającego szkołę) zostanie wysłany mail z informacją czy szkoła dostała się do programu, jest na liście rezerwowej czy nie została przyjęta.